Velkommen til Hovedgård og omegns gymnastikforening

Bestyrelsen har inden for den sidste årrække fået flere tilkendegivelser på, at forældre gerne vil støtte op om foreningen med forældrehjælp!

I bestyrelsen har vi taget denne håndsrækning til os, og har derfor udarbejdet denne folder, hvor vi beskriver på hvilke områder I, som forældre kan støtte og hjælpe foreningen. Folderen er opdelt i følgende fire områder:
 
1.    Forventninger til gymnaster og deres forældre

2.    Hvad indebærer det at være forældrehjælper på holdet

3.    Hjælpeinstruktør på holdet

4.    En hjælpende hånd til foreningen

Folderen er første afsæt til, at skabe en større forældrehjælp i Hovedgård og omegns gymnastikforening.  Vi er åbne for flere ideer - så kom endelig med Jeres ideer.

Forventninger til gymnaster og deres forældre.


  • At forældrene hjælper barnet i, at få en positiv oplevelse og interesse for gymnastikken, samt bakker op om instruktørernes beslutninger.
  • Forældrene er velkommen til, at ”se på” de første gange i sæsonstart. Derefter opfordres forældrene til at benytte omklædningsrummet eller de tilstødende lokaler på skolen.
  • At forældrene er opmærksomme på, at de har ansvaret for deres barn når de deltager i gymnastikken. Det kan være en god ide at lave aftaler med andre forældre på holdet, hvis man selv forlader skolens område, så de kan hjælpe barnet hvis der sker noget uforudset eks. toiletbesøg.
  • Instruktørerne beslutter om der skal være drikkepauser i ”gymnastiktimen”. Hvis børnene har drikkedunke med, opfordre bestyrelsen til, at dunken indeholder vand og at det indtages efter aftale med instruktøren.

Hvad indebærer det, at være forældrehjælp på holdet?


Hvis du som forældre har lyst og mulighed for at være til stede i gymnastiktimen, og samtidigt har interesse i at give en hånd med ved behov – så kontakt instruktøren på dit barns hold. Instruktøren vil ved sæsonstart vurdere, hvor meget hjælp holdet har brug for. Opgaverne kan være følgende:

  • At støtte og hjælpe instruktørerne på holdet, i de aktiviteter, som de har planlagt for gymnastiktimen.
  • At hjælpe instruktørerne og evt. hjælpeinstruktører med at bærer redskaber til og fra gymnastiksalen.
  • At hjælpe børnene med at få prøvet T-shirts til gymnastikopvisningen, så der bliver bestilt den korrekte størrelse.
  • At hjælpe børnene med toiletbesøg.
  • At hjælpe til ved juleafslutningen på holdet.

Hjælpeinstruktør på holdet
 
Hvis du har lyst til at have mere indflydelse på hvad der sker i gymnastiktimen, men måske ikke endnu har mod på at være instruktør, så har vi også et bud på dette.

Rollen som hjælpeinstruktør indebærer, at du i samarbejde med instruktøren skaber rammen for en spændende og udfordrende gymnastik oplevelse.

Du får mulighed for, at deltage i relevante kurser og hvis du finder lysten frem til at blive instruktør på sigt, findes der mange kurser, som kan hjælpe dig på vej.

Der ydes et omkostningsfrit godtgørelse til instruktør og hjælpeinstruktør i forhold til Hovedgård og omegns gymnastikforenings vedtægter.

Hvis ovenstående har interessen kontakt formand, Steffen Brun på tlf. nr. 22 10 36 14

En hjælpende hånd til foreningen

I løbet af en sæson har foreningen flere forskellige opgaver, som forældre med tid og lyst, godt kunne deltage i. Opgaverne lyder som følgende:

I forbindelse med gymnastikopvisningen skal der eks hente og bringe redskaber fra gymnastiksalen til hallen, brygge kaffe/te, pynte hallen op og sørge for forplejning.

Uddeling af informations folder ved sæsonstart

Forslag om mulige sponsorer til eks. forplejning ved gymnastikopvisning, trøjer, redskaber og træningsdragter.

Være hjælper ved arrangementer som bedsteforældredag, fædredag, aktivitetsdag og overnatning.

Hjælpende hånd i forbindelse med gymnastikskolen

Opfordre tilflyttere som tidligere har været aktive i gymnastik verden, til at kontakte formand Heidi Bie for evt. at kunne deltage aktivt i foreningen.

Hvis ovenstående har skabt interesse, er I velkommen til at kontakte instruktørerne på holdet eller holdets kontaktperson fra bestyrelsen.